Archive | December 2016

Ndoshta se dini se cfare problemi keni me syte , ja pergjigjia.

Problemet e shikimit

Kur syri është normal, ka aftësi për ta bërë grumgullimin e rrezeve të dritës në retinë dhe pastaj formohet fytyra e objektit të vërejtur. Mirpo, në disa raste te tjera, kur objekti i vërejtur nuk duket plotësisht i qarte, kemi te bejme me disa te meta te syrit. Te metat e syrit janë: miopia, hipermetropia, prezbiopia, astigmatizmi dhe daltonismi.

Miopia

Është e metë e shpeshtë e syrit që shkaktohet në rastet kur boshti i syrit është më i gjatë sesa te syri normal. Në ketë rast shohim qartazi vetëm objektet që janë afër , kurse ato që i kanë larg nuk i shohin qartë meqë rrezet e dritës priten përpara retinës . Njerëzit e tillë duhet të perdorin syze me thjerrëza shpërndarëse – konkave.

Hipermetropia

Hipermetropia është situata e karakterizuar nga shkurtimi i boshtit te syrit, qe nga ana e saj shkakton formimin e imazhit përtej retinës. Këta individe nuk shohin qarte objektet e afërta ndërsa vështrimi në largësi është normal. Korrigjimi i këtij problemi vjen nepermjet përdorimit te syzeve me thjerrëza përmbledhëse – konvekse.

Prezbiopia

Kjo është pasojë e humbjes së elasticitetit të thjerrëzës së syrit për akomodim. Kjo e metë shfaqet tek njeriu rreth moshës 45-50 vjeçare e manifestohet me humbjen e aftësisë së syrit për të parë mirë në afërsi. Korrigjohet me përdorimin e syzeve me thjerrëza të forta përmbledhëse gjatë leximit.

Astigmatizimi

Astigmatizmi njollë, pra pa pikë, astigmatizmi është ai crregullim vizual i cili karakterizohet nga çrregullimi i harmonisë së thjerrëzës, kjo e fundit reflekton në mënyrë të pa rregullt rrezet që duhet të mbërrijnë në retinë kështu që vëzhgimi i personit nuk është i qartë. Kjo e metë mund të korrigjohet me përdorimin e syzeve me thjerrëza speciale.Kirurgjia është një tjetër mënyrë për të zgjidhur këtë problem.

Daltonizmi

Daltonizmi ose verbëria kundrejt ngjyrave është një problem, në pjesën me te madhe te rasteve, gjenetik por qe mund të shfaqet edhe nga dëme në nerva në tru, madje edhe nga përdorimi ose prezenca i disa substancave kimike.

I pari qe përshkruajti ne 1794 këtë patologji ishte kimiku anglez John Dalton, ne artikullin e tij shkencor : “Extraordinary facts relating to the vision of colors” pasi vuri re paaftësinë e tij në dallimin e ngjyrave.

Quhet daltonik ai person qe nuk dallon ngjyrat me gjatesi te ndryshme valësh. Theksojmë qe verbëria kundrejt ngjyrave mund te jete minimume ose e plote. Ngjyrat, qe bëhen shkaktare te diagnozes te problemeve te përditshme te individit daltonik janë e kuqja dhe jeshilja .

Daltonizmi, zakonisht i quajtur defiçenca e së parit të ngjyrave, ka të bëjë me shume probleme në lidhje me dallimin e ngjyrave dhe toneve të ndryshme të ngjyrave. Në mënyrë që të ketë vizion normal ngjyrash, disa receprotë të specializuar të quajtur kone jane te rëndësishëm. Tre tipet e koneve u përgjigjen ngjyrave të kuqe, blu dhe jeshile, të cilat na lejojnë të shohim spektrin e ngjyrave. Një abnormalitet ose defiçencë në njerin lloj koni rezulton në daltonizëm, i cili është i shkaktuar në 9% të të gjithë njerëzve. Daltonizmi nuk është aspak një formë qorrimi, por një defiçencë në mënyrën se si një person sheh ngjyrat. Me këtë problem, personi ka vështirësi kur do të dallojë të kuqen nga jeshilja ose të verdhën nga bluja. Defiçenca midis ngjyrës së kuqe dhe jeshile është më e përhapur. Daltonizmi blu është paaftësia e të dalluarit të dy ngjyrat :të verdhën dhe blunë, të cilat janë parë si e bardhe ose gri. Daltonizmi total (akromatopsia) është mungesa komplete e koneve në retinë dhe është shumë i rrallë. Njerëzit lindin daltonikë, sepse konet nuk fillojnë të funksionojnë derisa fëmija është rreth 4 muajsh. Një në 20 meshkuj vuan nga daltonizmi, por vetëm një në disa qindra femra është daltonike. Daltonizmi është i trashëguar, domethënë, nje difekt gjenetik. Por jo çdo problem me ngjyrat është i trashëguar. Plakja, disa mjekime, dhe probleme të nervës retinore mund të shkaktojne mungesën e së parit të ngjyrave.

Nuk ka kurë për defiçencë të së parit të ngjyrave nëse kjo ka ndodhur që me lindjen. Disa raste që kane filluar më vonë mund të ndihmohen me operacione, ndryshim mjekimesh, ose trajtim të sëmundjes që e shkaktoi daltonizmin. Sidoqoftë, nëse dikush ka probleme me të parin e ngjyrave, ai ose ajo duhet të konsultohet me një okulist. Trajtimi i shpejtë mund të parandaloje probleme gjatë viteve shkollore.

Trakoma

Trakoma është sëmundje ngjitëse e syve që shkaktohet nga virusi që sulmon mukozën e kapakëve të syrit.Si pasojë shkaktohën deformitete të ndryshme në kapakët e syrit , ata kthehen nga kokërdhoku i syrit , qerpikët gërvishin kornenë dhe sklerotikën . Nga kjo gjendje mund të shkaktohet verbimi . Sëmundja përhapet duke i fshirë sytë me të njejtin peshqir , duke i larë faqet me të njejtën enë , duke i përdorur te njëjtat mjete shkollore.

Katarakti

Katarakti shfaqet për shkak të humbjes së tejdukshmërisë së thjerzës.Rrallë trashëgohet , paraqitet për shkak të pleqërisë , lëndimeve ose ssyri-katarakti-e1415699364749ëmundjeve . Thjerëza e trubulluar duhet të hiqet me operacion.Pas operaciont njeriu mund të shohë , por duke bartur syze që e zëvendësojnë thjerzën e syrit. KERATOKONUS. (Korne
a e syrit e deformuar ne forme koni) Eshte nje semundje jo shum e rrezikshme e cila mund te jet gjenetike ose jo. Kjo shkaktohet si pasoj e deformimit te kornes se syrit ne forme koni. Kornea eshte e rrumbullaket, e cila eshte pjesa kryesore e syrit qe ben te mundur futjen e drites dhe me pas qe pasqyrohet ne shikim. Kjo lloj semundje ka 5 faza. Nuk sherohet por thjesht duhet parandaluar. Parandalimi i kesaj behet me trajtime te ndryshme, si psh trajtim me rreze ultravjolet dhe me hedhje
n e nje vitamine ne sy.

Advertisements

Did you know this, in relation to the human eye …

Complex eyes can distinguish shapes and colours. The visual fields of many organisms, especially predators, involve large areas of binocular vision to improve depth perception.

a_blue_eyeIn other organisms, eyes are located so as to maximise the field of view, such as in rabbits and horses, which have monocular vision.

 

The first proto-eyes evolved among animals  600 million years ago about the time of the Cambrian explosion. The last common ancestor of animals possessed the biochemical toolkit necessary for vision, and more advanced eyes have evolved in 96% of animal species in six of the ~35 main phyla.In most vertebrates and some molluscs the eye works by allowing light to enter and project onto a light-sensitive panel of cells, known as the retina, at the rear of the eye. The cone cells (for colour) and the rod cells (for low-light contrasts) in the retina detect and convert light into neural signals for vision. The visual signals are then transmitted to the brain via the optic nerve. Such eyes are typically roughly spherical, filled with a transparent gel-like substance called the vitreous humour, with a focusing lens and often an iris  the relaxing or tightening of the muscles around the iris change the size of the pupil , thereby regulating the amount of light that enters the eye, and reducing aberrations when there is enough light. The eyes of most cephalopods, fish, amphibians and snakes have fixed lens shapes, and focusing vision is achieved by telescoping the lens—similar to how a camera focuses.

Compound eyes are found among the arthropods and are composed of many simple facets which, depending on the details of anatomy, may give either a single pixellated image or multiple images, per eye. Each sensor has its own lens and photosensitive cell(s). Some eyes have up to 28,000 such sensors, which are arranged hexagonally, and which can give a full 360° field of vision. Compound eyes are very sensitive to motion. Some arthropods, including many Strepsiptera , have compound eyes of only a few facets, each with a retina capable of creating an image, creating vision. With each eye viewing a different thing, a fused image from all the eyes is produced in the brain, providing very different, high-resolution images.

Possessing detailed hyperspectral colour vision, the Mantis shrimp has been reported to have the world’s most complex colour vision system. Trilobites , which are now extinct, had unique compound eyes. They used clear calcite crystals to form the lenses of their eyes. In this, they differ from most other arthropods, which have soft eyes. The number of lenses in such an eye varied, however: some trilobites had only one, and some had thousands of lenses in one eye.

In contrast to compound eyes, simple eyes are those that have a single lens. For example, jumping spiders have a large pair of simple eyes with a narrow field of view, supported by an array of other, smaller eyes for peripheral vision. Some insect larvae, like caterpillars, have a different type of simple eye (stemmata) which gives a rough image. Some of the simplest eyes, called ocelli, can be found in animals like some of the snails, which cannot actually “see” in the normal sense. They do have photosensitive cells, but no lens and no other means of projecting an image onto these cells. They can distinguish between light and dark, but no more. This enables snails to keep out of direct sunlight. In organisms dwelling near deep-sea vents, compound eyes have been secondarily simplified and adapted to spot the infra-red light produced by the hot vents–in this way the bearers can spot hot springs and avoid being boiled alive.

https://keepyourhealthsafe.wordpress.com/2016/12/27/2